Capgemini, leverancier van digitale OR-verkiezingen

Nieuwe verkiezingen?
Kijk voor meer informatie op

Wiekiesjij Ondernemingsraden

 

Eenvoudig stemmen

De werking van de software van Wiekiesjij Ondernemingsraden voor digitale verkiezingen is heel toegankelijk.

Op Youtube vind u een impressie van de werking, eenvoudig. Alle stemgerechtigden krijgen ruim voor de verkiezingen een link naar een beveiligde verkiezingswebsite.

Uiteraard wordt deze website ingericht voor uw organisatie. Om de herkenbaarheid te vergroten, kunt u de website eenvoudig aanpassen aan de huisstijl van uw organisatie.

Op de website presenteren de verkiezingskandidaten zich. Naast hun naam en foto kunnen ze de argumenten opnemen waarom er juist op hen gestemd moet worden.

De stemgerechtigden van de organisatie ontvangen vlak voor de verkiezingen per e-mail of per post een oproepkaart met persoonlijke inloggegevens voor de website.

Tijdens de verkiezingsperiode kunnen stemgerechtigden vanaf elke plek met internetverbinding naar de verkiezingswebsite gaan om daar in te loggen en te stemmen.

Stemmen is volledig anoniem, aantrekkelijk en eenvoudig. Bovendien geeft de website na afloop van de verkiezingen de uitslag weer.

Iedereen kan zich via internet oriënteren op de kandidaten, een stem uitbrengen en de uitslag bekijken. Ook krijgen stemgerechtigden een positief gevoel bij de innovatie en professionaliteit van de medezeggenschap.

Gemakkelijk organiseren

Het organiseren van digitale verkiezingen is bijna net zo eenvoudig als het digitaal stemmen.

In eenvoudige stappen doorloopt u het verkiezingsproces. Zo definieert u één of meer verkiezingen. Kiesgroepen, lijsten- of personenstelsel, het aantal zetels, een berekening voor de verdeling van het aantal zetels; alles is binnen digitale verkiezingen in te stellen conform het kiesreglement van uw organisatie.

U voert de kandidaten in. Vervolgens importeert u het kiesregister dat afkomstig is van de HR-afdeling. Inloggegevens kunnen worden gegenereerd of bestaande gegevens (bijvoorbeeld netwerkgegevens) worden ingelezen. Deze gegevens kunt u eenvoudig verwerken in een (e-)mailing van oproepkaarten. Iedere medewerker met stemrecht brengt u zo op de hoogte van de verkiezingen.

De verkiezingen worden geopend en gesloten met een druk op de knop. Met weer een druk op de knop wordt de uitslag van de verkiezingen berekend en het procesverbaal gegenereerd. Na akkoord van de verkiezingscommissie kan de uitslag gepubliceerd worden op de site. Bemensen van stemlokalen, stemmen tellen, zetelverdeling uitrekenen, handmatig proces-verbaal opmaken: het is allemaal verleden tijd.

We garanderen de anonimiteit van de stemgerechtigden. Op geen enkele wijze is een stem te herleiden tot degene die hem heeft uitgebracht.


© 2013 Wiekiesjij Ondernemingsraden, digitale verkiezingen | Contact | Disclaimer